Thursday
06.20.2019
9:34 PM
Video
...
...
...
Block title
Block title

...

Aktualnosti

Dinosauri i ljudi

ili bajka o evoluciji

 

U gradu Varaždinu, u prostorijama Prvog mjesnog odbora Varaždin, A. Stepinca 1, 21. studenog 2014. u 19:00 se održala prezentacija atraktivne i zanimljive knjige; Stvoreni kao dinosauri. Osim prezentacije, bilo je govora o teoriji evolucije kao nedokazanoj i nedokazivoj teoriji, te o kreacionizmu kao jedinoj opciji koja je jedino znanstveno dokaziva. 

 

OVDJE možete pogledati video predstavljanja navedene knjige.

 

 

 

 

 

 

DINOSAURI U ČAKOVCU!

U Čakovečkom Domu sindikata, 4. svibnja 2013. održana je prezentacija nove atraktivne i zanimljive knjige; „Stvoreni kao Dinosauri". dr. Duane T. Gisha. Organizatori prezentacije su Baptistička crkva s pastoralnim centrom Čakovec, Kreacionistička udruga Postanak Čakovec i Baptistička crkva Pušćine. Knjigu je izdala Kreacionistička udruga Postanak.

Kako smo mogli čuti na predavanju, jedna od temeljnih tvrdnji ove knjige je da su dinosauri i ljudi živjeli u isto vrijeme. Na određen način tendencija ove knjige i skupa je promjena nametnute ideološke paradigme o fiktivnom postanku života iz nežive materije i evoluciji između različitih vrsta živih bića, na temelju Darwinove teorije o evoluciji.  To znači hipotezom ili pretpostavkom o razvoju života iz ne žive materije i evoluciji jedne vrste u drugu.

Mr. sc. Ivan Lovaković je dokumentirao, da navedena hipoteza-teoretska postavka, nikada nije znanstveno dokazana. Varijabilnost unutar jedne vrste životinja nije sporna, ali evolucija između različitih vrsta i postanak života iz nežive materije, niti je dokazana, niti je činjenica, već se radi o vjeri u hipotezu- vjeri u pretpostavku.

 

 

 Ivan je naveo da je Biogeneza teorija prema kojoj se život nije mogao razviti iz nežive materije, sintetizirana u aforizmu W. Harveya »omne vivum ex vivo« (sve živo iz živoga). Još do sredine 19. stoljeća, teorija biogeneze prikupila je dovoljno dokaza zbog rada Louisa Pasteura i drugih, da je teorija spontanog nastanka uspješno je potisnuta. Pasteur je sam naglasio da se "teorija spontanog nastanka nikad neće oporaviti od ovog jednostavnog eksperimenta". Pad te teorije ostavio je prazninu u znanstvenom odgovoru na pitanje; Kako je život prvotno nastao? Ovdje nije  sukob vjere protiv znanosti, već je jedna vjera protiv druge vjere.

Kako je navedeno, nakana  ovog skupa i izdavanja knjige je uspostaviti objektivno prosuđivanje znanstvenih činjenica, umjesto ideološke isključivosti.  Pristalice teorije evolucije će dosljedno tvrditi da ima dokaza i da postoje dokazi, ali radi se o triku ponavljanja fraze, tkz. mantrama.  Kako je navedeno ponavljanjem određenih hipotetičkih silogizama, oni kao tvrdnje, neće postati istina. Kako kaže poznata izreka; Možete lagati neke ljude neko vrijeme, ali ne možete lagati sve ljude sve vrijeme. Ponavljanjem fraze da je evolucija dokazana, ljudi izriču svoju vjeru u jednu hipotezu! To nije znanost. To je samo vjera u hipotetički sud, kako je naglašeno na skupu.

 

Istina  je i dalje okrutno jednostavna, a to je; evolucija je znanstveno nedokazana i nedokaziva. Postoji obilje dokaza protiv te teorije. Znanstveno znači laboratorijski ponovljiv dokaz. Takav dokaz ne postoji. Vjera u pretpostavku nije znanost i nije korektno i pošteno nečiju vjeru nametati kao znanstvenu činjenicu. Nažalost upravo to se radi od vrtića do fakulteta s generacijama mladih, kako je navedeno na skupu. Prezentacija ove knjige je jedan glas razuma i pobune protiv sramotnog materijalističkog brain washing-a, ili  ideološkog  pranja mozgova.

U uvodnom djelu je mr. sc. Ivan Lovaković obradio neke općenite teme iz abiogeneze, biogeneze, evolucije i kozmologije, a u drugom djelu je predsjednik Kreacionističke udruge: Postanak Alen Prstec iznio dokaze za suživot čovjeka i dinosaura. Tijekom prezentacije bilo je moguće kupiti knjigu po promotivnoj cijeni od 50 kn, a neki su gosti dobi poklon DVD „The Age of the Earth", sinkronizirano na hrvatski, u izdanju Kreacionističke udruge Postanak i knjižicu „Temeljna pitanja", u izdanju Riječi iskrene iz Pušćina.

 
 
Homoseksualizam prema učenju Biblije
 
 

*Biblija je temelj vjere svakog čovjeka koji je iskusio Božju milost kroz svetu žrtvu Isusa Krista. Članovi Kreacionističke udruge: Postanak tretiraju Bibliju kao Sveto Pismo nadahnuto od samog Stvoritelja, Gospodina Boga upućenu svakom čovjeku. Shodno tome, vjerujemo da ona posjeduje vječne istine. Cilj je udruge promovirati biblijskog Boga kroz Njegovo stvaranje, stoga je nezaobilazno da promoviramo i druge istine koje nam je predao Stvoritelj kroz drevne spise. Biblija u velikoj mjeri naglašava važnost moralnih i etičnih načela i zbog svojih vječnih 'prirodnih' zakona nikad nije bila više ismijavana i napadana nego danas. Naglasimo i ovo: svako suprotstavljanje biblijskim načelima (koje su u skladu s prirodnim zakonima) je izravno suprotstavljanje prema Bogu. Biblija na mnogim mjestima govori da će oni koji promoviraju i podupiru takav bunt biti odgovorni za svoja djela. Ovim putem želimo izraziti gledište članova Kreacionističke udruge: Postanak po aktualnim pitanjima i događanjima kojima se rogobori protiv vječnih načela*. 

 
SVIM SREDSTVIMA JAVNOG PRIOPĆAVANJA 
 
Stav Kreacionističke udruge: Postanak prema homoseksualizmu Kao kršćani vjerujemo u savršenog Boga koji se objavio u Isusu Kristu kao onome po kome se čovjek može spasiti. Također, vjerujemo da je Biblija nadahnuta Riječ Božja - temeljno i istinito mjerilo i standard za sva relevantna životna pitanja. Slijedom rečenog, držimo da je homoseksualnost skretanje od postavljenog Božjeg standarda. Naime, ono je vrlo ozbiljan grijeh u očima Božjim. ''Ne lijegaj s muškarcem kao što se lijega sa ženom. To bi bila grozota.'' (Levitski zakonik 18:22) S druge strane, čovjek i ne mora biti svjestan svoga grijeha. Čak može imati čvrsto i iskreno uvjerenje da ne čini ništa loše. Štoviše, može vjerovati da je određeno ponašanje sasvim prirodna stvar. Dugoročno, homoseksualnost podriva i opstojnost osnovne ćelije društva – brak kao zajednicu između muškarca i žene (''Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu i njih dvoje bit će jedno tijelo'' , Matej 19:4-5), kao i samu obitelj. Kad čovjek odbacuje Božji vrhovni autoritet, logično je da mora ''skrojiti'' sustav vrijednosti po svojoj mjeri i da će se, manje ili više, žestoko protiviti autoritetu koji je iznad njega. Takav sustav za posljedicu ima različite oblike zastranjenja, među kojima je i homoseksualnost. ''Zato ih je Bog preko pohota njihovih srdaca predao nečistoći, tako da sami obečašćuju svoja tjelesa; njih koji su istinu Božju zamijenili lažju te se klanjali i iskazivali štovanje stvorenju mjesto Stvoritelju... žene njihove zamijeniše naravno općenje protunaravnim; jednako muškarci, ostavivši prirodno općenje sa ženom, usplamtješe pohotom jedan za drugim, vršeći – muškarci s muškarcima sramotne stvari...'' (Rimljanima 1:24-27) Vjerujemo da se čovjek u svome srcu, potaknut od Duha Kristovog, može pokajati, odnosno biti presvjedočen Istinom koja je viša od ljudskog (ograničenog) kriterija i mišljenja. O Istini koja je jača i od bilo kojeg grijeha. O Istini koja, zapravo, nije kontra čovjeka, već - za njega. Vjerujemo, naime, da je ljudima s homoseksualnom sklonošću i praksom potrebna pomoć i unutarnje oslobođenje, a ne mržnja, osuda ili, s druge strane, puka ravnodušnost. Izjavljujemo ovo, svjesni da ovaj stav može izazvati negativnu reakciju kod nekih ili mnogih. Ali, ne možemo kontra savjesti pred Bogom, a da barem ne iznesemo poglede koje temeljimo na jasnim biblijskim istinama i na koje, nadamo se, imamo pravo. Ujedno molimo da Gospodin, u danima koji slijede, dotakne srca barem nekolicine ljudi te im dade osobit znak da za svoj život naprave najbolji iskorak. Onaj prema križu. Odakle i počinje istinska ljubav. I sloboda.
 
Film Odvažnost: